text size: medium | large

Faculty Advanced Institute for Research (FAIR)

Last updated: 18/01/09

Vad är bra metoder?

Bra metoder gällande ålder och anställning har definierats som en kombination av:
De sex universella dimensionerna i HR management i anställningscireln förstärker koden för bra metoder:
  1. Anställning
  2. Lärande, träning och utveckling och befordring
  3. Karriär och interna jobb-byten
  4. Flexibla arbetsmetoder och modernisering av arbete
  5. Arbetsplatsutformning och hälsobefrämjande åtgärder
  6. Avslutad anställning och övergångnsion
Vissa exempel av goda metoder kan finnas i organisationer som trots det har flera andra åldersbarriärer. En omfattande eliminering av åldersbarriärer kräver en bred "åldersmanagementstrategi" som involverar en attitydförändring inom organisationer. Detta inkluderas i koden som en sjunde kategori för management av mänskliga resurser. Det slutgiltiga målet är att eliminera ålderns betydelse på anställningar för att uppnå åldersneutralitet i arbetslivet.

Än så länge har tecken på bra metoder visats mest i stora organisationer och det är tydligt att det finns ett avsevärt utrymme att dela den erfarenheten med mindre organisationer.


Källa: "Ageing in employment. A proposal for a European Code of Good Practice". Eurolink Age 2000

© 2015 London Metropolitan University - Company Information