project-cars

เกมส์การแข่งขัน (Racing Game)

December 20, 2016 admin 0

เกมส์การแข่งขันจัดเป็นหนึ่งเกมส์ที่มีจุดประสงค์ของการเล่นที่ชัดเจน นั่นก็คือการเป็นที่หนึ่ง โดยการแข่งขันเกมสานี้นั้น ผู้เล่นจะต้องเล่นเพื่อเป็นที่หนึ่งเท่านั้น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผู้เล่นเกมส์ในประเภทนี้ต้องการ รายชื่อเกมส์การแข่งขัน (Racing Game) 1.iRacing เกมส์ในรูปแบบการจำลองการแข่งขันรถแข่งโดย iRacing ที่ได้จำลอง MotoSport ในปี 2008 มาอยู่ในเกมส์นี้ ซึ่งในตัวเกมส์จะมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ มีการแข่งขันลีกและฝึกซ้อมในเซิฟเวอร์ ซึ่งในเกมส์การแข่งขันจะมีกฎกติกาที่ชัดเจน ให้เสมือนจริงต่อการแข่งขัน 2.Project CARS เกมส์การแข่งขันรูปแบบ MotoSport ที่ได้พัฒนาและนำมาเผยแพร่โดย […]